Electrostress: een groeiend maatschappelijk probleem


Historical Evidence that Electrification Caused the 20th century Epidemic of "diseases of Civilization" Samuel Milham Washington State Dep. Of Health USA Medical hypotheses 74 2010


Deze ophefmakende wetenschappelijke studie heeft aangetoond dat er een duidelijk verband bestaat tussen enerzijds de epidemische toename van kanker, hart en bloedvatenziekten ,zelfmoord en tal van beschavingsziekten, en anderzijds de elektrificatie sinds vorige eeuw... niet door de levensstijl. Opmerkelijk is de vaststelling dat deze beschavingsziekten en kankers opvallend afwezig waren of zich in veel mindere mate manifesteerden in gebieden waar geen elektriciteit was, zoals bij de Amish bevolking in Pennsylvania USA .

Het is nog maar sedert 2010 dat men in België rekening is gaan houden met het willekeurig inplanten van hoogspanningslijnen in bevolkte wijken en andersom woonwijken in te planten onder hoogspanningslijnen. Het was reeds decennia wetenschappelijk aangetoond dat Leukemie bij kinderen gelinkt werd aan de blootstelling aan Elektromagnetische straling. Heden is men zich er nog niet ten volle van bewust dat bijvoorbeeld een wekkerradio naast het bed al voldoende is om slachtoffer te worden van een stress gerelateerde ziekte. De voornaamste oorzaken voor ziekteverzuim zijn stressgerelateerde aandoeningen ( 37,5 % ) en aandoeningen van het bewegingsapparaat ( 25,9 % ) . Men moet durven onder ogen zien dat ,desondanks elektrische apparaten en verlichting ons comfort brachten, dat er nevenwerkingen aan verbonden zijn waarvoor beschermende richtlijnen dienen gehanteerd te worden.


Geen Richtlijnen

2.3.3. In België zijn er geen blootstellingsnormen ter bescherming van het algemene publiek tegen Elektromagnetische straling in het frequentiedomein van 0 Hz tot 10 MHz en ook niet boven 10 GHz. In naburige landen ( b.v. Frankrijk ) is dit wel het geval.

2.3.4. Men houdt ook geen rekening met langetermijneffecten.

E-democratie in Vlaanderen, Stakeholdersanalyse, Studie i.o. van viWTA, Brussel 2006 Van Gompel R. ,Steyaert J. ,Kerschort H.


Elektrovervuiling: oorzaak van kanker en beschavingsziekten.

Prof. Louis Claude Vincent (President & Stichter v/d Bio-Elektronica Vincent )

Deze vorser heeft via een elektrogram het universum en het leven weergegeven volgens het principe van de Sauvastika Yin en Yang. Reeds in de jaren 50 heeft hij aangetoond dat iedere bio chemische reactie in de cel resulteert in elektrische energie. Het is de overmaat aan positieve elektriciteit, radicaliteit, die ons in het oxyderend en verzurend gebied leidt, het gebied waar beschavingsziekten en kanker zich kunnen ontwikkelen. Deze zijn het rechtstreekse gevolg van onze over-geëlektriseerde omgeving: onze "positief" geladen asfalts, het ontbreken van "negatieve" groene vlakten, tribo-elektrische kleding en onze met kunststoffen opgetrokken huizen en kantoren. Maar ook verziekende inentingen, met kunstmeststof en pesticiden geteelde levensmiddelen alsook gechloreerd drinkwater dragen bij aan de overmaat aan positieve elektriciteit.


Statische elektrische straling: bron voor slechte luchtkwaliteit

Als het gaat om de luchtkwaliteit te beoordelen, is de ionenhuishouding representatief om het zuiverend vermogen weer te geven. Ionen zijn elektrisch positief of negatief geladen deeltjes die eigenlijk als stofzuiger werken om zwevende stofdeeltjes te neutraliseren zodat ze naar de negatieve aarde dwarrelen. Er is een directe wisselwerking tussen het aantal luchtionen en het elektrostatische veld in de woning of het kantoor. Beeldschermen, elektrische apparaten , synthetische vloerbedekking, gordijnen, kunststoffen en alles wat draadloos werkt ( Wifi, Gsm , Dect-telefoon enz ) zijn allen oorzaak voor de daling van het aantal luchtionen. Stof en huismijt, schimmels en bacteriën kunnen zich hierdoor meer gaan verspreiden, maar ook pollen. Natuurlijke statische ladingen zijn veelal positief gepolariseerd en ontladen zich vrij snel, kunstmatige ladingen zijn meestal negatief en ontladen zich slechts langzaam. Dit laatste bevorderd nadrukkelijk passiviteit, depressie en nerveusheid.


Statische magnetische straling : doordringen het lichaam

Dr. L. von Klitzing Univ. Lübeck Duitsland

Magnetische velden zijn biologisch werkzaam, omdat ze het lichaam doordringen. Statische magneetvelden, maar ook magnetische wisselvelden, veranderen de hersenstromen van mensen. Om de reden dat metalen zich magnetisch kunnen opladen, vormen metalen in de woning en bouwmaterialen een bron van ergernis. Het begint al bij de spiraalveren in een matras of stalen bedkaders. Stalen deurkozijnen, metalen poten van bureaustoelen, verwarmingsradiatoren, sanitaire leidingen, betonbewapening zijn materialen die best te vermijden zijn. Voor hen die implantaten , pacemakers of kwik-amalgaamvullingen hebben , maakt hen ook extra gevoelig voor straling in het algemeen.


Oplossingen ? "Negatieve Elektronen van het aardpotentieel"


"Can Negatif electrons act as Antioxydants ?" James L. Oschman Ph. D. published Journal of Alternative and Complementary Medicines. Volume 13 N° 9 - 2007

Het is algemeen aangenomen, doch niet overal geweten, dat het oppervlak van de aarde onbeperkt en continu nieuwe vrije elektronen voorziet als gevolg van het globaal elektronische circuit. Het dragen van schoenen met een geïsoleerde zool en het slapen in bedden welke niet verbonden zijn met het elektrisch aardpotentieel hebben de meeste mensen ontkoppelt van de aardse ritmes en vrije elektronen. Er wordt aangenomen dat de dagelijkse elektrische ritmes bepalend zijn als biologische klok voor het produceren van hormonen welke slaap en activiteit reguleren.

Ook wordt gesteld dat de aardse vrije elektronen verantwoordelijk zijn voor het neutraliseren van de positief geladen vrije radicalen, het kwaad van chronische ontstekingen. De relatie tussen het cortisolhormoon en ontstekingen werd reeds aangetoond in 1950 door H. Selye. Nota : men kan het weldoend effect ervaren wanneer men blootvoets in een natte wei loopt ( grasdauwen) wanneer de straling van de zon weg is ( voor of na zons(op)ondergang. Opgelet : niet bij onweer of in buurten van GSM masten of hoogspanningslijnen, anders werkt het niet.


"De Biologische Effecten van het aarden van het menselijk lichaam gedurende de slaap : metingen van cortisol en subjectieve rapportering van pijn ,slaap en stress" M. Ghaly M.D. en D. Teplitz M.A. published Journal of Alernative and Complementary Medicines. Volume 10 N° 5 - 2004

De resultaten tonen aan dat de cortisol productie gereduceerd wordt en dat de hormonale productie ervan zich synchroniseert naar het natuurlijke circadiaans 24 uren ritme wanneer men het lichaam "aard" tijdens de slaap. De mate van reductie was significanter bij vrouwen. Subjectieve metingen rapporteren een verbetering van de slaapkwaliteit en vermindering van pijn en stress. De proeven werden uitgevoerd met een o.a. een deken met koolstofdraden om het effect van ontlading te bekomen. Een piloot studie werd reeds uitgevoerd door Ober en Caghill. Opgelet : dekens met metaaldraden werden op een gecontroleerde manier ( met Shunt ) geaard om ongewenste EM back flow te vermijden.


Referenties

  • institut für Wohnbiologie und Strahlen- hygiene, 1060 Wenen Oostenrijk
  • Universität der Bundeswehr, HF-, Mikrowellen- und Radar- technik, München, Prof. P. Pauli Duitsland
  • "Can Negatif electrons act as Antioxydants ?" James L. Oschman Ph. D. published Journal of Alternative and Complementary Medicines. Volume 13 N° 9 - 2007
  • "De Biologische Effecten van het aarden van het menselijk lichaam gedurende de slaap : metingen van cortisol en subjectieve rapportering van pijn ,slaap en stress" M. Ghaly M.D. en D. Teplitz M.A. published Journal of Alernative and Complementary Medicines. Volume 10 N° 5 - 2004
  • Bio Electronique Prof L. Cl. Vincent
  • "Blootstelling aan niet-ioniserende straling in huis" Studie viWTA 2007
  • Conductive Yarns and their use in Technical Textiles . Prof. Dr. Huseyin Kadoglu

Opendeur weekend Naturotheek Luzerne

Tijdens het opendeurweekend van 4, 5 en 6 april - 10% KORTING op het iProtect gamma, alsook op 1001 gezondheidsproducten naar uw keuze. Enkel ter plaatse in Naturotheek Luzerne, Stationsstraat 48 Beernem / 050 781141 info naturotheek.luzerne@skynet.be

Degustatie van biologische wijnen op zaterdag 5 april vanaf 11u.

“ZUIVER DRINKWATER , Ook getest op mensen”

Genetische Expressie in relatie tot de Drinkwaterkwaliteit.
Voordracht op donderdag 22 mei om 19u te Turnhout, Steenweg op Zonhoven 282 (R13 # N12).
Reserveren kan op info@pure-water.be of dirk.baelus@telenet.be

Air Protect... The Missing Link

Slechte luchtkwaliteit leidt dikwijls tot een slechte slaapkwaliteit en verzuring. Wil men de luchtkwaliteit beoordelen, dan gaat het niet over de hoeveelheid zuurstof maar over de hoeveelheid (negatieve) ionen in de lucht zoals aan zee of in de bergen.


Lees meer over het product...

Synergio Beurs 20 Maart - Gent Expo

Op Zondag 11 Maart zal iProtect STAND 302 aanwezig zijn op de Energetische beurs Synergio te Gent Expo. Gedurende die dag kunt u van een aardige korting genieten op al onze producten.


Meer info op www.synergio-events.be

Opendeur weekend Naturotheek Luzerne

Tijdens het opendeur weekend van 20, 21 en 22 april - 10% KORTING op het iProtect gamma, alsook op 1001 gezondheidsproducten naar uw keuze. Enkel ter plaatse in Naturotheek Luzerne, Stationsstraat 48 Beernem / 050 781141 info naturotheek.luzerne@skynet.be

Nieuwe website voor Spanje

Mocht u in Spanje vrienden, kennissen of familie kennen dan is er goed nieuws. iProtect is voortaan vertegenwoordigt in Seville. Ook Spanje heeft fel te lijden aan het toenemend draadloos geweld, maar ook door de elektrische infrastructuur in gebouwen en steden,die exponentieel toegenomen is. Daarnaast zijn er heel wat gebieden waar aardstraling ( radon, wateraders en breuklijnen) de bevolking echt verzieken. Neem alvast een kijkje op de nieuwe website www.habitatsaludable.es

iProtect sponsort triatleet "zonder sportdrank"

iProtect heeft triatleet Dirk Baelus (32 j.) uitverkozen om te sponsoren. Dirk is macrobiotieker en haalt zijn energie uit levende voeding. Hij is overtuigt dat die voeding en zuiver water hem tot topprestaties brengen, zonder schade aan te brengen of nevenwerkingen zoals deze al wel eens plegen voor te komen bij het gebruik van de gesuikerde sportdranken en de bedenkelijk samenstelling van supplementen. Om snel te recupereren slaapt Dirk met iProtect... en dit scheelt een uurtje slaap en ook enkele minuten aan de finish in zijn voordeel... En hoe... zijn laatste wedstrijd in Nederland eindigde hij als 2 de op het podium.

Zondag 31 juli neemt hij deel aan de IRONMAN UK te BOLTON. Meer lezen op www.dirkbaelus.be

Geaard en gezond slapen

kanker, trombose, inflamatie, virussen en bijna alle ziekten die onder de noemer "beschavingsziekte" vallen, hebben opvallend een factor gemeen, namelijk een overschot aan positieve elektriciteit of "yang-energie" die een negatief effect op ons gestel hebben. Het levende of energetische lichaam is een elektromagnetisch manifest, waarbij op een georkestreerde, continue wijze een elektronen-ruil plaats vind.

Download hier het artikel uit Bliss Magazine November.pdf

Ga niet met kleine kinderen onder hoogspanningslijn wonen

Je voorkomt beter dat kinderen langdurig blootgesteld worden aan de magnetische velden van hoogspanningslijnen.' Die waarschuwing stuurt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) de wereld in, want de straling zou de kans op leukemie bij kinderen verhogen


De elektromagnetische straling rond hoogspanningslijnen... lees verder >>>

Elektricitiet als hoofdoorzaak van beschavingsziekten...

...zoals kanker, diabetes, artovasculaire aandoeningen, zelfmoorden enz... van de 20e eeuw... niet door de levenstijl

Elektromagnetisch hoogfreqeunte elektriciteit hoofdoorzaak van de nieuwe epidemie van e 21ste eeuw.

Marketwire.com Press Release announcing new Milham paper published in Medical Hypotheses:The Emr Policy Institute 1048299

Download dit artikel uit BLISS Magazine | .pdf

Revor's iSleep

iProtect gaat nog een stap verder: Matrassen, hoofdkussens en donsdekens met dezelfde unieke eigenschappen als iProtect, zullen binnenkort verkrijgbaar zijn in de betere slaapwinkels onder de naam iSleep ,exclusive by Revor www.isleep.be

Antennefunctie en elektromagnetisch veld

De Zon als zender, bombardeert onze aarde met een ongelooflijk stralingsgeweld.


Het is dankzij het elektromagnetisch veld van de aarde, dat de meeste en schadelijke straling omgebogen en gefilterd wordt. De stralingen die toch doordringen creeren een soort wrijving in het elektromagnetisch veld, waardoor er licht ontstaat.


Lees meer...